BRAEKEVELT MARC
Gazonaanleg en grondbewerking

Proclaimer

Deze website is eigendom van Braekevelt Marc.
Onze contactgegevens vind je onderaan deze website terug.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechtenen behoren toe aan Braekevelt Marc of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Braekevelt Marc levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuisthedenzich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaarzou zijn, zal Braekevelt Marc de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Braekevelt Marc kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekseof onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikkingwordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Braekevelt Marc geeft geen garanties voorde goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voorenige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Braekevelt Marc kan in geen geval tegenover wie dan ook,op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolgvan links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem,van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceertop geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Braekevelt Marc verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over anderekenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacy

Braekevelt Marc hecht belang aan uw privacy.

Lees meer over ons privacybeleid.

Cookies

De website van Braekevelt Marc maakt gebruik van cookies.

Lees meer over ons cookiebeleid.